יצור ספלי קפה מיוחדים לחג החנוכה – נס גדול :)

ימים ספורים לפני חנוכה נערי הכפר עבדו על יצור ספל קפה מיוחד לתורמים,

בהובלת אורטל מנדיל רכזת סדנת אומנות .

השארת תגובה