הצוות הטיפולי

הכפר הוא פנימייה טיפולית דתית העובדת במודל משפחתי, על בסיס משפחתונים ובית ספר מפתן. בכל משפחתון גרים זוג, איש ואשתו, המהווים דמויות הוריות עבור משפחתון של כעשרה נערים בגילאי 18-13.

הנערים המגיעים אלינו חוו קשיים במהלך ההתפתחות שהובילו לקשיים התנהגותיים ורגשיים כיום. לרוב מדובר בנערים שאינם מסתדרים במסגרת בית-ספר, ובבית יש קושי להתמודד עם ההתנהגות שלהם ולשמור עליהם מפני שוטטות והתחברות עם גורמים שליליים. אנו עובדים עם נערים שעבורם הטיפול הטוב ביותר הוא מסגרת המחזיקה אותם במהלך כל היממה ומתייחסת באופן טיפולי לכל מישורי התפקוד. לכן, על מנת לשקם את יכולת הנערים להשתלב במשפחה ובחברה בכפר הנוער בית-חג”י אנו עובדים ומטפלים באופן כוללני על ארבעת מישורי הקיום – תוך-אישי, בין-אישי, תפקודי ורוחני.
במישור האישי –  בטיפול הפרטני אנו יוצרים בועה בתוך בועת הכפר. זהו המרחב האישי בו נעשית עבודה סביב הפגיעות הראשוניות בהתקשרות, ביכולת לתת אמון והיכולת להיות במגע עם רגשות בתוך קשר. 

במישור הבין-אישי – אנו שמים דגש על היחסים בתוך קבוצת המשפחתון, יחסים עם הורי המשפחתון ויחסים בין אישיים במרחב הציבורי של כפר הנוער. כמעין מרחב משפחתי-קהילתי, לנערים בכפר יש הזדמנות לעבד סוגיות התפתחותיות ורגשיות הנוגעות ליחסים עם הזולת ועם סמכות. 

במישור התפקודי: בית-הספר המפתן הוא חלק מרכזי בכפר. צוות המורים, מדריכי המגמה וצוות המוביל של המפתן הכולל מנהל יועצת ומורים ותיקים, מייצרים בתוך המערכת הטיפולית מקום המציב דרישות מציאותיות כגון מבחני בגרות ומבחני הסמכה מקצועיים. צוות המפתן, בשיתוף פעולה עם בעלי תפקידים נוספים בכפר הנוער, דורשים מהנערים להתקדם תוך חשיבה על הצרכים הרגשיים שלהם בתחום התקשורת הבין-אישית, כוחות האגו וההערכה העצמית. עבודת הצוות של עו”ס-מורה-הורי משפתון מאפשרת החזקה כוללנית ויצירת חוויה של המשכיות )being-on-Going ,כהגדרתו של ד. ויניקוט). 

במישור הרוחני: ערכי התורה נוכחים בעשייה הפורמלית והבלתי-פורמלית באופן יום-יומי בכפר וסביב שבתות וחגים. רב הכפר נגיש לנערים כל בוקר ובתוך עבודת הצוות מתקיים שיח מתמיד על היחס בין החינוך לטיפול, ומקומם של ערכים. 

בנוסף לכך, מתקיים קשר בין הצוות הטיפולי של כפר הנוער לבין ההורים והעו”ס המלווה מטעם מחלקת רווחה ברשות. במידת האפשר ניתן ייעוץ להורים.